avstånd sverige

Avstànd mellan vissa stader i Sverige Man söker först staden i alfabetisk ordning vilken är utsatt å bägge sidor a v de vågräta sifferraderna. Sedan söker man den andra staden i lodrät riktning och där sifferraderna mötes angives kilometerantalet. Vid beräkning av dessa avstånd har hänsyn tagits till lämpliga vägar mellan. Beräkna avstånd: fågelvägen, tidsskillnad, ruttens beräkning, körtid, information om sträckan. Med bil, tåg, båt (färja) eller flyg. Grannar på avstånd – om Sverige och Polen. GRANNAR PÅ AVSTÅND. – OM SVERIGE OCH POLEN. LENNART WEIBULL OCH ANDERS LITHNER. Det är bara 15 mil mellan Sverige och Polen. Den kortaste sträckan är den mellan Sandhammaren i Skånes sydösta hörn och den polska nordkusten strax öster om. avstånd sverige