vad betyder relevant

Nja, relevant betyder även betydelsefull, något som hör till saken. Mitt användande av ordet var helt korrekt. Däremot använder du ordet "representativ" felaktigt. Det menar du. I så fall får du nog förklara vad du menade. Du frågar alltså om min jämförelse är "betydelsefull", inte om den är "betecknande". Vad betyder relevant! Synonymer till relevant! relevant betyder! relevant. Exempel på användning. Relevant betyder ungefär detsamma som vidkommande. Se alla synonymer nedan. Synonymer vidkommande, väsentlig, hörande till saken, hithörande, tillämplig, betydelsefull, av vikt, viktig, giltig, pertinent, viktigt, adekvat. Jag läste en artikel av en av pionjärerna inom den hårda delen av Informationsvetenskap Tefco Saracevic, som ägnat sitt liv åt det vetenskapliga problemet om vilken kunskap som är relevant och hur detta kan bedömas vetenskapligt och professionellt. Han är experimentalist. Det här fick mig att le lite.

Vad betyder relevant Video

Vad är ett cv? vad betyder relevant

Vad betyder relevant - kan

Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Samma regel gäller för migranter. Om man medvetet utan giltiga skäl utelämnar information som besvarar frågor som man rimligen kan förvänta sig att mottagaren kommer att ställa gör man sig skyldig till mörkning. Av naturliga skäl är detta helt ohanterligt, därför så tvingas den som har frågor om Islam att fråga någon av de personer som haft lång tid nog på sig att lära sig alltihop. Uffe , Det är ju så det blir, och det är antagligen missvisande det med.